Opleidingsplan Subaru Technician

Een leven lang leren

In 2021 zal Subaru Benelux voor de Nederlandse markt starten met een online toetsing voor het niveau “Subaru Master Technician en het niveau "Subaru Technician". Subaru Benelux stelt verplicht dat 2 technici per dealer bedrijf het opleidingsplan actief volgen. Nieuwe aangesloten dealer bedrijven volgen eerst verplicht het niveau “Subaru Technician” bestaande uit 3 online modules. De online modules die worden getoetst zijn opgenomen in het opleidingsplan niveau “Subaru Master Technician en "Subaru Senior Technician". Na de toetsing is er afhankelijk van het resultaat wel of geen online modules moeten worden gevolgd om de her certificering van het gewenste niveau te behalen.

Introductie Subaru Benelux

Het level Subaru Technician omvat de basiskennis die nodig is om de Subaru modellen op de fabrikant voorschriften af te leveren en van onderhouden te voorzien. De kennis wordt via 3 online modules overgebracht.

Onderhoud en PDI

Het afleveren van nieuwe voertuigen en uitvoeren van onderhoud wordt steeds complexer. Zo worden de nieuwe voertuigen in een fabriekstand aangeleverd en moet deze met de DST-i worden geconfigureerd naar een mark specifieke stand. Ook voorkeurinstellingen moeten worden geconfigureerd om de klant van optimaal comfort te voorzien.

Basis Subaru informatie en werkplaatsdocumentatie

Informatie tijdens reparatie en onderhoud is de eerste stap om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Het effectief zoeken van de beschikbare informatie is hierin een belangrijk gegeven. In de training [Subaru informatie en werkplaatsdocumentatie] Worden de verschillende informatiebronnen in detail behandeld.

Online training NEN 9140 mei 2019 (VOP opleiding)

De online training is een training voor de technicus die bekend wil worden met de NEN 9140 versie Mei 2019. Na het met een voldoende resultaat afsluiten van deze online training bent u weer bekend met de NEN 9140 versie mei 2019.