Opleidingsplan Subaru Senior Technician

Systeemkennis en regelingen

In 2021 zal Subaru Benelux voor de Nederlandse markt starten met een online toetsing voor het niveau “Subaru Master Technician en het niveau "Subaru Technician". Subaru Benelux stelt verplicht dat 2 technici per dealer bedrijf het opleidingsplan actief volgen. Nieuwe aangesloten dealer bedrijven volgen eerst verplicht het niveau “Subaru Technician” bestaande uit 3 online modules. De online modules die worden getoetst zijn opgenomen in het opleidingsplan niveau “Subaru Master Technician en "Subaru Senior Technician". Na de toetsing is er afhankelijk van het resultaat wel of geen online modules moeten worden gevolgd om de her certificering van het gewenste niveau te behalen.

Subaru informatie en werkplaatsdocumentatie

Informatie tijdens reparatie en onderhoud is de eerste stap om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Het effectief zoeken van de beschikbare informatie is hierin een belangrijk gegeven. In de training [Subaru informatie en werkplaatsdocumentatie] Worden de verschillende informatiebronnen in detail behandeld.

EyeSight en veiligheidssystemen

Veiligheid is altijd een belangrijk element bij de ontwikkeling van Subaru modellen geweest. Door de jaren heen zijn auto veranderd en zijn veel nieuwe systemen geïntroduceerd. Veel van die veranderingen zijn verborgen in de structuur van het voertuig en zullen waarschijnlijk nooit worden gebruikt buiten de test faciliteiten. Tot nu konden veiligheidssystemen worden verdeeld in twee groepen, actieve veiligheid en passieve veiligheid. De sleutelwoorden voor de passieve veiligheid zijn het verminderen van de gevolgen van een botsing en voor de actieve veiligheid ondersteunen de bestuurder in kritieke situaties. EyeSight® voegt een nieuwe groep aan deze veiligheidssystemen toe, de preventieve veiligheid.

Terugwinnen Mobiele Airco (F-gassen)

Door een aanpassing in de wetgeving mogen vanaf 1 januari 2015 alleen gecertificeerde medewerkers een airco-installatie leegzuigen en mag de leverancier van koudemiddelen deze alleen leveren aan bedrijven waar een gediplomeerde F-gassen medewerker werkzaam is. Om hieraan te voldoen is het diploma “Terugwinnen Mobiele Airco” voor minimaal één medewerker een vereiste. Deze training wordt uitgevoerd door Innovam.