Opleidingsplan Master Technician

Diagnose specialisten op het gebeid van auto-elektronica

In 2021 zal Subaru Benelux voor de Nederlandse markt starten met een online toetsing voor het niveau “Subaru Master Technician en het niveau "Subaru Technician". Subaru Benelux stelt verplicht dat 2 technici per dealer bedrijf het opleidingsplan actief volgen. Nieuwe aangesloten dealer bedrijven volgen eerst verplicht het niveau “Subaru Technician” bestaande uit 3 online modules. De online modules die worden getoetst zijn opgenomen in het opleidingsplan niveau “Subaru Master Technician en "Subaru Senior Technician". Na de toetsing is er afhankelijk van het resultaat wel of geen online modules moeten worden gevolgd om de her certificering van het gewenste niveau te behalen.

DST-i geavanceerde scoop en signalenleer

Tijdens het diagnosticeren van actuatoren zijn een aantal metingen noodzakelijk om de oorzaak van een storing vast te stellen. Het meten en beoordelen van het actuatorsignaal kan deel uitmaken van de diagnose. De noodzakelijk scoop instellingen en signaalbeoordeling van de verschillende actuatoren zullen in de training “DST-i geavanceerde scoop en signalenleer” diepgaand en praktijkgericht behandeld.

Diagnose aandrijving en comfortsystemen

De training "Diagnose aandrijving en comfortsystemen" behandeld diagnose waarin de complexheid van de storingen verder wordt uitgebouwd. De storingen worden behandeld zijn klachten zonder foutcodes of foutcodes die niet direct aan de storingsoorzaak zijn te koppelen.

Subaru Benelux diagnose training 2020

Diagnose stellen of het opsporen van een storing in een auto is één van de moeilijkste en meest tijdrovende werkzaamheden in de werkplaats. Zeker als een storing wordt veroorzaakt door een mechanische oorzaak, maar als elektrische fout wordt gemeld in de systeemtester DST-i. Het efficiënt en logisch opsporen van een storing is alleen mogelijk als gebruik wordt gemaakt van een vooraf bepaald stappenplan. Dit houdt in dat er altijd een aantal standaard controles moeten worden uitgevoerd en voorts een aantal controles afhankelijk van de soort storing.